De CO-workers

Missie

Maximaal ondersteunen van alle processen die bijdragen aan excellent vastgoedbeheer.

Dat doen we door het verrijken van kennis, delen van ervaringen en prikkelen van de nieuwsgierigheid.

Zo creeren wij meerwaarde in vastgoed

Visie

Wij zijn verantwoordelijk voor

het resultaat, financieel, technisch en voor de waardering van de gebruikers. 

Onze diensten en producten dragen daadwerkelijk bij aan het behalen van de strategische doelstellingen van onze opdrachtgevers, zij werken graag met ons samen.

Wij onderhouden duurzame relaties om continu te verbeteren. Deze samenwerking is gericht op innovatie, verbetering en een vergaande vorm van ketensamenwerking en procesintegratie, met als resultaat regelmatige levering van bruikbare en betrouwbare diensten, tevens de stimulans om in elkaar te investeren om zo het gezamenlijk resultaat te optimaliseren.

Conuïteit te waarborgen dat betekent ook het bouwen aan samenwerkingsvormen met gelijkwaardige partners voor grote investeringsopgaven en conceptontwikkeling.

Deze resultaatgerichte en innovatieve houding daagt iedereen uit zich verder te ontwikkelen.

Strategie

Altijd op zoek naar hoe het "slimmer" kan. Het verbeteren, vernieuwen en ontwikkelen zit in ons DNA, op deze manier zijn we altijd een stap voor, geen proefballonnen maar bewezen en beproefde concepten of producten waar onze klanten en eindgebruikers echt op zitten te wachten, we leggen de lat hoog maar onze innovatieve instelling maakt van de CO-workers een strategische partner waarmee opdrachtgevers graag hun portefeuille doorontwikkelen en zo waarde toevoegen in financieel  en maatschappelijk/sociale zin.